BCIS
NEW'S-K 칼럼

날마다 브리핑룸

공지 용기, 지혜, 무욕 의 변호사 .사무장 채용 안내

관리자님 | 2016.05.22 | 조회 955
판사 법원 검사
전라경상도 종북과  용기 지혜로 맞설 
변호사 채용 안내
코리아당 전문변호사 채용공고
소송전문사무장(소송참가경력요망)
할일
위헌소송.형사소송.민사소송.국가배상소송
메일로 
자기소개소.희망급여.
경력나이학력상관없음,
유의사항
우리 소송만  전담해야 함
승소후 보너스
변호사개업 가능자
심사후 전화면담
계약2년후 재계약twitter facebook google+
148개 (1/4페이지)
번호
제목
글쓴이
조회
날짜
관리자님
69
2018.08.14 08:20
관리자님
59
2018.08.14 08:17
관리자님
61
2018.08.14 08:11
관리자님
63
2018.08.14 08:07
관리자님
57
2018.08.14 08:00
관리자님
61
2018.08.14 07:53
관리자님
194
2018.06.15 03:41
관리자님
184
2018.06.15 03:39
관리자님
219
2018.06.13 06:42
관리자님
206
2018.06.12 08:06
관리자님
207
2018.06.10 08:58
관리자님
200
2018.06.10 08:51
관리자님
216
2018.06.08 10:04
관리자님
217
2018.06.07 11:42
관리자님
250
2018.06.03 18:49
관리자님
232
2018.05.29 11:51
관리자님
232
2018.05.29 11:41
관리자님
235
2018.05.27 09:50
관리자님
244
2018.05.18 05:33
관리자님
272
2018.04.28 14:13
관리자님
265
2018.04.28 14:12
관리자님
272
2018.04.28 04:38
관리자님
359
2018.03.13 23:46
관리자님
364
2018.03.13 11:06
관리자님
335
2018.03.11 20:13
관리자님
454
2017.07.22 10:35
관리자님
469
2017.07.22 10:33
관리자님
520
2017.05.11 00:37
관리자님
502
2017.04.23 07:22
관리자님
531
2017.04.22 05:57
관리자님
509
2017.04.16 11:57
관리자님
493
2017.04.15 12:59
관리자님
497
2017.04.14 11:31
관리자님
505
2017.04.14 11:29
관리자님
536
2017.04.13 07:43
관리자님
1072
2017.03.31 16:05
관리자님
732
2016.12.10 11:29
관리자님
689
2016.12.10 11:29
관리자님
640
2016.11.29 05:10
관리자님
633
2016.11.28 09:20
관리자님
679
2016.11.18 23:32
관리자님
661
2016.11.18 23:30
관리자님
687
2016.11.18 23:28
관리자님
709
2016.11.14 22:19
관리자님
733
2016.11.13 02:38
관리자님
688
2016.11.12 17:02
관리자님
690
2016.11.11 20:05
관리자님
690
2016.11.11 11:21
관리자님
712
2016.11.10 05:06
관리자님
740
2016.11.08 13:54
관리자님
700
2016.11.05 04:00
관리자님
665
2016.11.05 03:22
관리자님
696
2016.10.30 20:44
관리자님
713
2016.10.28 00:32
관리자님
723
2016.10.14 02:15
관리자님
668
2016.10.13 20:56
관리자님
720
2016.10.12 11:53
관리자님
972
2016.05.12 08:34
관리자님
883
2016.04.21 08:51
관리자님
50
2018.08.14 08:15
관리자님
651
2016.09.07 08:06
관리자님
736
2016.08.31 14:28
관리자님
619
2016.08.26 18:52
관리자님
634
2016.08.26 04:56
관리자님
628
2016.08.18 12:56
관리자님
600
2016.08.10 08:32
관리자님
631
2016.08.05 01:25
관리자님
649
2016.07.30 09:51
관리자님
626
2016.07.30 09:47
관리자님
530
2016.07.17 06:19
관리자님
543
2016.07.16 19:28
관리자님
545
2016.07.15 02:15
관리자님
529
2016.07.15 02:10
관리자님
527
2016.07.15 02:07
관리자님
522
2016.07.15 02:04