BCIS
NEW'S-K 칼럼

날마다 브리핑룸

공지 용기, 지혜, 무욕 의 변호사 .사무장 채용 안내

관리자님 | 2016.05.22 | 조회 846
판사 법원 검사
전라경상도 종북과  용기 지혜로 맞설 
변호사 채용 안내
코리아당 전문변호사 채용공고
소송전문사무장(소송참가경력요망)
할일
위헌소송.형사소송.민사소송.국가배상소송
메일로 
자기소개소.희망급여.
경력나이학력상관없음,
유의사항
우리 소송만  전담해야 함
승소후 보너스
변호사개업 가능자
심사후 전화면담
계약2년후 재계약twitter facebook google+
141개 (1/4페이지)
번호
제목
글쓴이
조회
날짜
관리자님
77
2018.06.15 03:41
관리자님
74
2018.06.15 03:39
관리자님
102
2018.06.13 06:42
관리자님
96
2018.06.12 08:06
관리자님
97
2018.06.10 08:58
관리자님
90
2018.06.10 08:51
관리자님
104
2018.06.08 10:04
관리자님
99
2018.06.07 11:42
관리자님
140
2018.06.03 18:49
관리자님
119
2018.05.29 11:51
관리자님
120
2018.05.29 11:41
관리자님
125
2018.05.27 09:50
관리자님
134
2018.05.18 05:33
관리자님
163
2018.04.28 14:13
관리자님
158
2018.04.28 14:12
관리자님
164
2018.04.28 04:38
관리자님
253
2018.03.13 23:46
관리자님
252
2018.03.13 11:06
관리자님
227
2018.03.11 20:13
관리자님
343
2017.07.22 10:35
관리자님
358
2017.07.22 10:33
관리자님
412
2017.05.11 00:37
관리자님
395
2017.04.23 07:22
관리자님
426
2017.04.22 05:57
관리자님
404
2017.04.16 11:57
관리자님
388
2017.04.15 12:59
관리자님
393
2017.04.14 11:31
관리자님
398
2017.04.14 11:29
관리자님
431
2017.04.13 07:43
관리자님
950
2017.03.31 16:05
관리자님
626
2016.12.10 11:29
관리자님
579
2016.12.10 11:29
관리자님
535
2016.11.29 05:10
관리자님
528
2016.11.28 09:20
관리자님
575
2016.11.18 23:32
관리자님
553
2016.11.18 23:30
관리자님
580
2016.11.18 23:28
관리자님
602
2016.11.14 22:19
관리자님
625
2016.11.13 02:38
관리자님
585
2016.11.12 17:02
관리자님
583
2016.11.11 20:05
관리자님
587
2016.11.11 11:21
관리자님
605
2016.11.10 05:06
관리자님
627
2016.11.08 13:54
관리자님
595
2016.11.05 04:00
관리자님
558
2016.11.05 03:22
관리자님
590
2016.10.30 20:44
관리자님
607
2016.10.28 00:32
관리자님
622
2016.10.14 02:15
관리자님
564
2016.10.13 20:56
관리자님
615
2016.10.12 11:53
관리자님
862
2016.05.12 08:34
관리자님
777
2016.04.21 08:51
관리자님
570
2016.09.07 08:06
관리자님
649
2016.08.31 14:28
관리자님
538
2016.08.26 18:52
관리자님
556
2016.08.26 04:56
관리자님
547
2016.08.18 12:56
관리자님
520
2016.08.10 08:32
관리자님
552
2016.08.05 01:25
관리자님
570
2016.07.30 09:51
관리자님
547
2016.07.30 09:47
관리자님
451
2016.07.17 06:19
관리자님
463
2016.07.16 19:28
관리자님
469
2016.07.15 02:15
관리자님
449
2016.07.15 02:10
관리자님
450
2016.07.15 02:07
관리자님
444
2016.07.15 02:04