BCIS
NEW'S-K 칼럼

날마다 브리핑룸

공지 용기, 지혜, 무욕 의 변호사 .사무장 채용 안내

관리자님 | 2016.05.22 | 조회 512
판사 법원 검사
전라경상도 종북과  용기 지혜로 맞설 
변호사 채용 안내
코리아당 전문변호사 채용공고
소송전문사무장(소송참가경력요망)
할일
위헌소송.형사소송.민사소송.국가배상소송
메일로 
자기소개소.희망급여.
경력나이학력상관없음,
유의사항
우리 소송만  전담해야 함
승소후 보너스
변호사개업 가능자
심사후 전화면담
계약2년후 재계약twitter facebook google+
118개 (1/4페이지)
번호
제목
글쓴이
조회
날짜
관리자님
21
2017.07.22 10:35
관리자님
21
2017.07.22 10:33
관리자님
75
2017.04.23 07:22
관리자님
87
2017.04.22 05:57
관리자님
90
2017.04.16 11:57
관리자님
78
2017.04.15 12:59
관리자님
82
2017.04.14 11:31
관리자님
85
2017.04.14 11:29
관리자님
82
2017.04.13 07:43
관리자님
410
2017.03.31 16:05
관리자님
305
2016.12.10 11:29
관리자님
264
2016.12.10 11:29
관리자님
224
2016.11.29 05:10
관리자님
227
2016.11.28 09:20
관리자님
265
2016.11.18 23:32
관리자님
246
2016.11.18 23:30
관리자님
264
2016.11.18 23:28
관리자님
295
2016.11.14 22:19
관리자님
298
2016.11.13 02:38
관리자님
275
2016.11.12 17:02
관리자님
282
2016.11.11 20:05
관리자님
284
2016.11.11 11:21
관리자님
274
2016.11.10 05:06
관리자님
291
2016.11.08 13:54
관리자님
280
2016.11.05 04:00
관리자님
258
2016.11.05 03:22
관리자님
284
2016.10.30 20:44
관리자님
295
2016.10.28 00:32
관리자님
315
2016.10.14 02:15
관리자님
255
2016.10.13 20:56
관리자님
307
2016.10.12 11:53
관리자님
525
2016.05.12 08:34
관리자님
471
2016.04.21 08:51
관리자님
287
2016.09.07 08:06
관리자님
365
2016.08.31 14:28
관리자님
257
2016.08.26 18:52
관리자님
263
2016.08.26 04:56
관리자님
270
2016.08.18 12:56
관리자님
242
2016.08.10 08:32
관리자님
274
2016.08.05 01:25
관리자님
286
2016.07.30 09:51
관리자님
270
2016.07.30 09:47
관리자님
174
2016.07.17 06:19
관리자님
182
2016.07.16 19:28
관리자님
191
2016.07.15 02:15
관리자님
170
2016.07.15 02:10
관리자님
171
2016.07.15 02:07
관리자님
158
2016.07.15 02:04